Merdekant i midnattssol

Når kontoret ditt kan være en merdekant i midnattssol, da er det ikke så verst.

Helene er utdannet fiskehelsebiolog, er (meget) stolt bergenser og er en av de tre detektivene våre som jobber med å sikre at fisken til våre oppdrettskunder er frisk og fin.

Fiskehelsetjenesten til Labora har et bredt spekter med tjenester. De leverer helsekontroll, gir råd for å forebygge og hindre spredning av fiskesykdom og smitte. De tar prøveuttak til diagnostikk, tolker prøveresultat, skriver resepter for legemidler og attesteringer, utfører hygienekontroller og holder kurs. Lista er altså lang, og kompetansen vi tilbyr våre kunder er en ekstern kvalitetssjekk. Det er for at kundene skal kunne være trygge på at deres interne prosesser og tiltak for å ivareta fiskehelsen er tilfredsstillende.

– Jeg har også «vanlig» kontorplass inne hos Labora, og det er klart at utekontoret mitt er det aller fineste. Klart det kan være ekstremt kaldt å stå ute på merden en desemberdag for å gjøre kontroll, men samtidig er det deilig å kunne bruke arbeidsdagen ute.

Labora tar oppdrag i hele Nordland og utfører fiskehelsetjenester for alle typer oppdrettsanlegg. Blant våre kunder finner vi stamfiskanlegg, settefiskanlegg, matfiskanlegg, rensefisk-anlegg, forskningsanlegg og kultiveringsanlegg.

Fiskehelsepersonellet er også i beredskap og klar til å rykke ut på akuttbesøk om krisen først oppstår.

– Situasjoner kan oppstå veldig plutselig, og da må vi være klar til å kjøre av gårde for å bistå kundene våre. Om det så er seint eller tidlig, hverdag eller helg er det en del av jobben. Jeg trives veldig god med rollen jeg har og den jobben jeg gjør opp mot anleggene, sier Helene.