Oppdrettsnæringen er fremoverlent

Oppdrettsnæringen er fremoverlent, og da må vi lene oss enda lengre fremover!

– Oppdrettsnæringen har tydelige krav til de leverandørene de bruker på å sikre trygghet i sin drift. Labora har over 30 år bygd seg opp en solid erfaring og kompetanse innen fiskevelferd. Det betyr jo ikke at vi er ferdig utlært fordi næringen utvikler seg fort og som utgangspunkt må vi alltid være hakket foran våre kunder, sier avdelingsleder Eirik Wilkinson.

Kurs for oppdrettsnæringen

Fiskehelseavdelingen til Labora tilbyr kurs til sine kunder, for å sikre at kompetansen til kundene er up-to-date.

– Våre fiskevelferdskurs skal styrke kunnskapen rundt fiskevelferd, sykdommer og hygiene. Ikke minst skal de bidra til og gjøre jobben på merdkanten og i slakteriet mer produktivt. I tillegg til våre standardiserte kurs, kan vi skreddersy fiskehelserelaterte kurs etter behov til oppdrettsnæringen. For eksempel praktisk vaksinering, hygienekurs, sykdomslære og så videre.

Når Covid-19 rammet måtte Labora omstille seg fort og rigget om til å kunne holde digitale kurs.

– Den tekniske løsningen er jo ikke vanskelig å få på plass. Det som er uvant å skulle holde kurs uten å ha folkene i rommet hos seg, men dette blir en vansesak. En anne fordel er jo kundene våre som slipper lang reisevei for å delta på kurs.

Digitale kurs blir et standardtilbud fra oss fremover, på linje med mer tradisjonelle kurs når det igjen blir mulig, avslutter Eirik.

Ønsker du kontakt med fiskehelseavdelingen vår? Eirik når du lett på epost og telefon.