Prøvegruppe B

I henhold til Drikkevannsforskriften fra 2017 skal alle vannforsyningssystemer levere vannprøver i prøvegruppe A og i prøvegruppe B.

Prøvegruppe B består av en rekke analyser som skal erstatte den tidligere prøvepakken utvidet rutine. I prøvegruppe B er prøvetakingsintervallet mindre enn i prøvegruppe A. De fleste vannverkene (inntil 10.000 m3 i døgnet) skal levere 1 stk B-prøve årlig. Flaskene til denne prøvetakingen skiller seg litt ut fra de andre prøveflaskene våre og vil bli tilsendt når tidspunktet for B-prøve i henhold til oppsatt prøvetakingsplan nærmer seg.

Ved prøvetaking i prøvegruppe B skal følgende prøveflasker benyttes:

4 x 1 liter grønn glassflaske. Skyll prøveflaskene med prøvevannet før prøven tas. Fyll så prøveflaskene helt opp.
1 x 60 ml plastflaske (metaller). Skyll prøveflasken med prøvevannet før prøven tas. Fyll så prøveflasken helt opp.
1 x 100 ml glassflaske med sort kork (Hg). Skyll prøveflasken med prøvevannet før prøven tas. Fyll så prøveflasken helt opp.
1 x 125 ml plastflaske med blå kork (CYANID – prøveflasken inneholder NaOH). IKKE skyll flasken. Fyll prøveflasken helt opp.
1 x 500 ml plastflaske med blå kork (kjemi). skyll prøveflasken med prøvevannet før prøven tas. Fyll så prøveflasken helt opp.
1 x 500 ml plastflaske med rød kork (mikro). IKKE skyll flasken før prøven tas. Fyll flasken opp til merket slik at det gjenstår et tilstrekkelig luftvolum til å sikre god blanding.

 

Har du ikke fått flaskepakken når uken for prøvetaking nærmer seg tar du bare kontakt med Labora på mail eller telefon.