Små vannforsyningssystemer

Et vannforsyningssystem er definert som et hus, en hytte eller fritidsbolig med egen vannforsyning som sørger for vann til to eller flere husstander. Dette innebærer også boliger med egen vannforsyning som har permanent utleiedel. Et “lite vannforsyningssystem” er de som produserer opp mot 10 m3 vann per døgn, noe som tilsvarer et forbruk til ca 50 personer.
Fra 1.juli 2018 skal alle vannforsyningssystem registreres hos Mattilsynet og i den sammenheng har de utgitt brosjyren “Informasjon til de minste vannforsyningssystemene“.I denne kan du lese om de enkelte krav som stilles til små vannverk;

  • Vannverkseier må avklares og registreres hos Mattilsynet. En av disponentene må oppgis som hovedansvarlig og det er denne som har kontakten med Mattilsynet.
  • Kartlegg farer som kan true drikkevannet.
  • Beskytt drikkevannskilden.
  • Behandle råvannet, eksempelvis med UV-filter, klorbehandling eller lignende.
  • Ta prøver og analyser av både råvannet og drikkevannet.

Analyser

Vannforsyningssystem som produserer opp mot 10 m3 i døgnet skal som minimumskrav analysere råvannet en gang i året for E.coli. Drikkevannet (etter behandling) skal også analyseres en gang i året og da for analysene E.coli, intestinale enterokokker, kimtall ved 22 grader, koliforme bakterier, ledningsevne og pH. Disse parametrene skal sjekkes hos laboratorium og rapportene oversendes Mattilsynet. Videre skal vannet sjekkes for tilfredstillende lukt, smak og klarhet.
Labora tilbyr alle analyser til drikkevann. Til drikkevannet anbefaler vi en prøvepakke A  og til råvannet en egen råvannspakke. Ta kontakt med oss for et tilbud på det dere trenger og vi kan veilede dere til korrekt prøvetaking. Ved behov kan vi bistå med farekartlegging og anbefaling av behandlingsmetoder til råvannet.