Beredskapskonferanse

Invitasjon til beredskapskonferanse
På Thon Nordlys, Bodø
11. og 12. desember 2018

Driftsassistansen i samarbeid med Bodø kommune og Labora ønsker velkommen til beredskapskonferanse.
Formålet med beredskapskonferansen er erfaringsutveksling og faglig påfyll innen beredskapsarbeid i kommunene. Bodø kommune deler sine erfaringer etter innbrudd i
kommunens vannanlegg.
Målgruppen er vann og avløpsetatene i kommunene, men alle med interesse for beredskap er velkomne.

11. desember starter med en liten innføring i innbruddet i Bodø og hvordan den hendelsen ble håndtert. Videre inneholder tirsdagens program foredrag fra Labora, kommunelegen i Bodø, kommunikasjonsavdelingen i Bodø kommune og ikke minst Mattilsynet. Vi håper også på en god debatt før vi tar felles middag på hotellet.

Dag to, 12. desember, har vi satt av til sikkerhet. Her er det fysisk sikring som er i fokus, sammen med forebygging, sårbarhet og krisestøtteverktøy.

Labora ser frem til en konferanse full av spennende foredrag, interessante mennesker og gode diskusjoner.

For fullstendig program og påmelding.