En god prøvetakingsplan kan være avgjørende

Alle vannforsyningssystemer er underlagt Drikkevannsforskriften. I henhold til størrelsen på vannverkene er det ulike minstekrav som må følges. Et vannforsyningssystem med bare to mottakere av drikkevann er pliktig til å registrere seg hos Mattilsynet. Den som registrerer forsyningssystemet får status som vannverkseier.

Vannverkseiere, både blant små og store vannverk, er ansvarlig for at det utarbeides en prøvetakingsplan basert på en farekartlegging.

 

Innhold i en prøvetakingsplan

En godkjent plan skal inneholde oversikt over:

  • de prøvene som er nødvendige for å sikre at vise at forsyningssystemet oppfyller sine minstekrav.
  • hvor prøvene skal tas, både på vannbehandlingsanlegget og på ledningsnettet.
  • når prøvene skal tas. Prøvene skal fordeles over året for å sikre mest mulig representative resultater.
  • hvilke parametere det skal analyseres for.

Drikkevannsprøver deles i hovedsak inn i råvann og drikkevann, og i prøvegruppe A og B.

Mattilsynet med økt tilsyn fra 2019

Mattilsynets drikkevannstilsyn har meldte at de i 2019 skal ha økt fokus på vannforsyningssystemers prøvetakingsplaner. De kommer hovedsakelig på meldte tilsyn, men kan også komme uanmeldt. Mattilsynet anbefaler derfor at alle er forberedt på at det kan komme tilsyn og i den forbindelse har gjennomgått farekartlegging, prøvetakingsplaner og rutiner.

Våre tjenester

Labora har lang erfaring i farekartlegging og oppsett av prøvetakingsplaner. Vi har inngående kjennskap til innholdet i drikkevannsforskriften. Vi kjenner igjen utfordringer i ledningsnett og vi vet hvordan det nordnorske klimaet kan påvirke vannkvaliteten der du bor.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat eller send oss en e-post.