Har du egen vannkilde på hytta?

Eller deler du vannkilde med naboen?

I fjor sommer, nærmere bestemt 1.juli, kom det nye retningslinjer fra Mattilsynet som pålegger små vannforsyningssystemer å registrere seg i Mattilsynets register. Dette vil igjen føre til at vannforsyningsanleggene skal ta regelmessige vannanalyser av drikkevannet.

Hvordan tar man en vannprøve?

Første bud er å ta prøvene på sterile beholdere. Flasker som er egnet til formålet får du hos oss, på forespørsel. Videre er det viktig å ta prøver av din vannkilde så nært innleveringstidspunktet som mulig. Vi bør motta prøvene i laboratoriet innen 24 timer. Her finner du flere detaljer om prøvetaking av drikkevann.

Hvor ofte skal vannet testes?

Ut fra størrelsen på vannforsyningen og mengde produsert vann skal vannet analyseres minst en gang for året. Råvannet, som er ubehandlet vann fra kilde eller brønn, må minimum sjekkes for E.coli. Drikkevannet som går ut på fordelingsnettet skal minimum sjekkes for E.coli, koliforme bakterier, intestinale enterokokker, kimtall, pH og konduktivitet. I all hovedsak er dette mikrobiologiske analyser som gir en indikasjon på bakterienivået i vannet, pH som handler om syrenivå og konduktiviteten som er vannets ledningsevne. Konduktiviteten kan også være et tegn på om det er tilsig av saltvann i drikkevannet. Både når det gjelder fjellvann og private brønner er det aldri godt å si om det har vært smådyr eller tilsig fra sjøvann inn i vannkilden. En årlig test av vannet vil både gi indikasjon og trygghet til både eiere og brukere av kilden.

Mer utfyllende om hver enkelt analyse finner du her.

Vi anbefaler imidlertid standard råvannspakke og drikkevannspakke A til nettvannet. I denne pakken vil vi i tillegg analysere for farge, turbiditet, lukt og smak.

Ta kontakt med oss i Labora for å få kartlagt ditt behov i henhold til din vannkilde. Våre #detektiverihvitt har kontroll og oversikt over alt som er pålagt og anbefalt av analysetjenester.

Kom innom i Klinkerveien 8 eller ring oss på 75563000