Min jobb er å sørge for at fisken har det bra

Ivaretakelse av fisken er viktig

Kari Kaasen McDougall er utdannet veterinær og følger opp sine oppdrettsanlegg med alt fra rutinekontroller til spesialoppdrag. Arbeidsdagen kan bestå av helsebesøk, lusebehandlinger og rådgiving til drift.

– I vår jobb har vi et gitt kravsett som er beskrevet i forskriften i tillegg til at kundene våre har et sett med ønsker og krav til vår tilstedeværelse. Kundene våre produserer Norges viktigste eksportvare etter olje. Det sier seg jo selv at vår nærhet til kunden og det ansvaret vi tar sammen med dem er avgjørende for verdiskapningen.
Kari er svært opptatt av at fisken som vokser opp i kar og merder både skal ha et godt og trygt liv før den ender opp som middagsrett. Hun brenner for jobben sin, og slike detektiver vil vi ha i staben!

– Å ivareta fiskens velferd er den viktigste oppgaven. Alle som jobber ved settefisk- eller oppdrettsanlegg, må ha gjennomført fiskevelferdskurs hvert femte år. Vi er godkjent kursholder av Mattilsynet. Kurset tar for seg hele livsløpet til oppdretts-fiskens liv. Hele ferden fra klekkingen og oppvekst, vaksinering, smoltifisering og utsett til sjø, transport, lusebehandling og frem til slakt. I alle disse fasene er det elementer som kan bidra til å svekke fiskevelferden.

– Kundene våre er flinke og varsler også med en gang i fra hvis de opplever noe som er unormalt.  Labora skal være så tett på som mulig. Fra mitt ståsted er dette noe det legges godt til rette for i samarbeid med oppdrettsaktørene vi har i vår portefølje i dag, avslutter Kari.